Zvyšte Vaši Frekvenci

July 02, 2014

Zvyšte Vaši Frekvenci

2. část - Série pro léčení mysli

Musíme si uvědomit, že všechno, co se děje v našich životech, se děje důsledkem našeho vlastního vědomí. Váš život je zrcadlem vaší vnitřní reality a vy, jakkoli se o to můžete pokoušet, nemůžete skrývat nic, co je uvnitř. Dříve nebo později se to totiž projeví ve vnějším světě.

Zvyšte proto vaše vědomí a povýšíte vaši celou bytost i váš život, protože celý svět se změní dle vibrace, kterou budete vyzařovat. Jakmile žijete na úrovni vysoké vibrace, jste kompletně naladěni na Univerzální Přítomnost. Váš lidský počítač se propojí s velkým kosmickým počítačem. Život začne plynout volně bez jakýchkoli překážek. Toto je vaším přirozeným právem. 

Jakmile rozvineme naši projektivní inteligenci a máme pozitivní duševní postoj, přinášíme radostné myšlenky lásky, míru, světla, vděčnosti a dobré kondice do všeho, co děláme a s čím se setkáváme. Na oplátku naše životy zobrazují vysokou úroveň zdraví. Pokud vám něco chybí, změňte váš přístup. Odmítněte vidět své nedostatky. Očekávejte jenom to nejlepší sami od sebe i od ostatních. Vězte, že máte neuvěřitelné množství síly, kreativity a lásky ve vás a nikdo vás nezastaví od toho, abyste to projevili. Zformujte váš celý vesmír pozitivním přístupem, protože neexistuje nic tak mocného a magického jako váš přístup. Pozitivní mentální přístup vám přinese pozitivní události a harmonické vztahy. Navíc je vaše projektivní inteligence velmi prospěšná pro vaše zdraví. Už několik vědeckých studií ukázalo, že lidé s dobrou  pozitivní vibrací trpí mnohem méně depresemi a jsou méně nemocní než ti, kteří mají tendenci myslet negativně.

Je velice důležité, abychom změnili vše negativní v pozitivní. Váš záměr je tím hlavním klíčem. Mějte v úmyslu, aby vaše pocity, myšlenky a slova byli pozitivní a nezapomínejte, že jak se cítíme, jak myslíme a jak mluvíme nám dokáže zajistit úspěch nebo nás má sílu zlomit. Proto způsob, jak získat kontrolu nad vaším životem, je kontrolovat vaši volbu myšlenek a slov. Nikdo vás nedonutí myslet a mluvit pozitivně. Jak si zvolíte myslet a co říkáte v tuto chvíli, vytváří váš zítřek a vaši budoucnost. Nic vám nespadne do klína bez vašeho vědomého záměru a úsilí, protože Bůh pomáhá těm, kteří pomáhají sami sobě. Rozhodněte se tedy pozitivně změnit vaše slova a myšlenky a uvidíte, jak se váš život krásně změní.

Žijte váš život plně a hojně. Mějte víru v sebe a v Sílu Vesmíru. Otevřete vaši projektivní inteligenci, tak aby mohl přijít Božský Život s konstruktivními změnami. Projektivní inteligence vede ke štěstí a úspěchu. Vaše krása bude zářit z vašeho vnitřku a pravda je taková, že lidé milují a respektují ty, kteří jsou pozitivní. Když jste pozitivní, vlastníte inspiraci a motivaci, a tím na oplátku dokážete inspirovat a motivovat ostatní. Díky tomu najdete nový pocit sebeúcty a sebevědomí, a začnete věřit sami v sebe a ve vaše schopnosti. Nevzdávejte to! Dívejte se na neúspěchy a problémy jako na skrytá požehnání a vždy najdete řešení.

Naše projektivní inteligence má kapacitu nám přinášet pozitivní okolnosti. Když používáme naši projektivní inteligenci, jsme pozitivní, náš život je pozitivní, naše síla je pozitivní, naše přítomnost je pozitivní, a naše projekce je pozitivní. Objevují se příležitosti a tyto příležitosti nám dovolují vidět ještě více příležitostí. Vaše nově objevená vnitřní záře odstraňuje všechny bloky a lidé nemohou jinak než vám pomáhat. Stanete se magnetem lásky a podpory. Lidé se stanou vnějším nástrojem toho, co vy jste vnitřně přijali sami pro sebe. Všechno začne pracovat pro vás a nebude vás moci nic zastavit. Pamatujte si, že pokaždé když myslíte, cítíte se, mluvíte a jednáte negativně, ubíráte si přitažlivost. Nikdy nepomlouvejte! Zůstávejte ve spojení s Nebesy díky neochvějné víře, že Vůle Boží myslí na vše a o vše se postará. Ani vlasu na hlavě se vám nikdo nedotkne bez Jeho Vůle. Pokud se necítíte požehnáni od Boha, je třeba abyste posílili vaši projektivní, pozitivní inteligenci. Dokud budete mít projektivní inteligenci a pozitivní duševní přístup, Bůh vám vždy bude žehnat.

Jediné, co máme je dnešní den. Včerejšek je mrtvý a zítřek patří neznámému. Hlavní klíč pro uskutečnění změn je v přítomném okamžiku. Pamatujte si, že všechny dobré věci začínají v malém a i to, co vypadá jako ten nejmenší začátek v sobě nese potenciál udělat velkou změnu. Nejmenší z klíčů dokáže odemknout i ty nejtěžší dveře, z malých věcí rostou velké. Ta nejmenší semínka se mohou stát nejkrásnějšími rostlinami, stromy a květinami. Buďte vděčni za malé věci, které vám život nabízí, protože i ta nejmenší myšlenka na lásku, mír, světlo a víru dokáže zázraky. 

S láskou, mírem a světlem, 
Rootlight Tým

 

2017 EUROPEAN TOUR

FINDING YOUR PERFECT NOTE IN THE SYMPHONY OF LIFE WITH DR. JOSEPH MICHAEL LEVRY
IN ZÜRICH, SWITZERLAND | JUNE 9-11

Click for details and to register.

A Healing Day of Divine Spiritual Wisdom and Shakti Naam Yoga with Dr. Joseph Michael Levry
in Prague, Czech Republic | June 4

Click for details and to register.

Divine Spiritual Wisdom and Shakti Naam Yoga
with Dr. Joseph Michael Levry

in Donnbronn, Germany | August 25-27, 2017

Details coming soon.

 

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in Newsletter Czech

Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři
Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři

March 01, 2020

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie.

View full article →

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení skrze vibraci božského zvuku Autorem je Dr. Joseph Michael Levry

May 01, 2019

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla. Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro. 

View full article →

Jít cestou světla <br> autorem je Dr. Joseph Michael Levry
Jít cestou světla
autorem je Dr. Joseph Michael Levry

September 03, 2017

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“ Opakováním tohoto božského výroku manifestujeme božské světlo, které rozptyluje temnotu a odstraňuje zlo z našeho života, abychom si mohli uvědomit Slávu Světla Boha. Díky tomu kamkoli se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo, bez jakýchkoliv stínů.

View full article →

Sign up for our Newsletter!

Enjoy receiving the latest issue of the highly acclaimed Light of Insight Newsletter from Dr. Levry, full of deeply healing Divine Spiritual Wisdom.