Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři

March 01, 2020

Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři

 

Chraňte sebe, své děti, svou rodinu i komunitu proti koronaviru a dýchacím nemocem

KLIKNĚTE SEM PRO VERZI V PDF (Již brzy)

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie. Naším úkolem je vás informovat a zároveň opravdu doporučujeme, abyste praktikovali ochranná opatření. Zvykněte si každý den používat dezinfekci na ruce, umývat si ruce tak často, jak to jde a pít horkou vodu nebo Naam Chai Tea z termosky, která drží teplo, každých 10 až 15 minut, pokud se nacházíte v zasažené oblasti nebo se pohybujete na stísněných veřejných prostorách, aby se zabránilo šíření COVID-19. Nyní, více než kdy dřív, je třeba, abychom o sebe navzájem pečovali a abychom se stali zosobněním klidu a světla pro všechny členy naší komunity. 

Sdílejte tyto informace se všemi, kteří jsou na tuto moudrost připraveni. 

Tato přítomná pandemie způsobuje oddělenost a rozptyl vědomí, což má vliv na osobní život každého z nás. Mnoho lidí cítí ve svých srdcích a žaludku pocity příchodu masivních změn, nepředstavitelných a neviditelných, které jsou důsledkem neznámého a nepředvídatelného. Náhlé a nečekané změny nás zastihly nepřipravené a odpovědí je strach, zlost a často panika. Tyto drastické změny narušují naše jinak neměnné návyky. Ve chvíli, kdy narušíme naše předvídatelné zvyky a vzory, můžeme se cítit vystrašeně, nejistě nebo dokonce přemoženě a zdrceně. Spirituálně řečeno, stojíme tváří v tvář dokonalé bouři. 

CORONAVIRUS/COVID-19 A JEHO VIBRACI

Ovládnutí čehokoliv závisí na poznání, protože nikdy nemůžeme ovládnout něco, o čem nic nevíme. To znamená, že jako první musíme porozumět jeho jménu. Karma se skrývá ve vibraci jména. Mystikům se minulost, přítomnost i budoucnost odkrývá skrze jméno stejně tak, jako někdo čte začátek, prostředek a konec knihy. Význam jména má velký vliv jak na majitele jména, tak i na ostatní. Podle Božské duchovní moudrosti má každé písmeno svoji číselnou hodnotu. S tímto systémem vidíme, že nám kombinace čísel v jakémkoli jméně odkrývá mystický dopad nebo archetypální vibraci. Vhled do archetypální vibrace spojené se jménem nám dává znalost a znalost vede k ovládnutí.

Když se podíváme blíže na pořadí a význam písmen a vlastnosti slova „coronavirus“, objevíme skrytou zprávu, která nás může vést a získat nadhled ohledně tohoto smrtícího viru. Podle metafyzické vědy čísel, slovo „coronavirus“ odpovídá vibraci čísla 43, které indikuje destrukci, nezdary a ničení. Pod touto vibrací mohou být věci zredukovány na nic. Když se blíže podíváme na pořadí a význam písmen a vlastnosti slova „COVID-19“, zjistíme, že má numerickou vibraci čísla 13, archetyp známý jako Smrt nebo Kosící kostra. Je to archetypální energie změny a regenerace. Tento 13. klíč Velké Arkány je vibrací transformace, smrti a vzkříšení; nechat jít minulost, abychom mohli vyrůst za naše hranice; nechat jít občas znamená zničit; je to číslo rozvratů a otřesů; číslo zkázy a nových začátků. Je to symbol síly, která se musí správně použít tak, aby nezničila sama sebe. Ústřední postava tohoto 13. klíče Velké Arkány, Smrt, je zobrazena jako kostra s kosou, která kosí lidi na poli s novou trávou. Zdá se, jako by tváře mladých lidí vyrůstaly ze země. Tato karta reprezentuje transformaci a znovuzrození vědomí na vyšší úrovni. Indikuje ambice, jež jsou sesekány jako tráva na louce, a zkrácení života. Dále, když se podíváme na součet čísel 1 a 3 v čísle 13, dostaneme číslo 4. Zajímavé je, že také rok 2020 se redukuje na číslo 4. Toto číslo je číslem Uranu, mysticky znám jako severní uzel Měsíce, neboli Rahu, známé také jako hlava draka. Je to aktivní a často ničivá síla, zlomyslná planeta, dynamická ve své podstatě, s velice nízkou vibrací. V metafyzice se zapisuje jako 1 – 4. Číslo 4 je Uran, neboli negativní aspekt Slunce. Rahu přináší zmatení, představuje překážky v životě, způsobuje náhlé změny a může vést ke katastrofě.

VHLED DO NEVIDITELNÝCH SIL: CO NÁM ODHALUJE ASTROLOGICKÁ A PLANETÁRNÍ KOMBINACE VLIVŮ SKRYTÁ V PANDEMII KORONAVIRU

V březnu 2019, vstoupil Uran do souhvězdí Býka a zůstane v něm až do 26. dubna roku 2026. To znamená, že Uran, síla ničení, překvapení a drastických změn, která se často chová zlomyslně ve své podstatě, je přítomna ve znamení zvěrokruhu Býka a zůstane tam po dalších sedm let. Uran vládne všem neočekávaným změnám, zatímco Býk reprezentuje stabilitu a bezpečí. Takto, metaforicky řečeno, Uran přichází zničit naši stabilitu. Uran je také nazýván jako velká síla, která nutí lidi probudit se. Obecně nás vliv Uranu nutí hledat nové cesty v tom, jak se díváme na věci okolo nás. 

Tato pandemie přináší změnu do našich často pohodlných životů, nutí nás být obezřetnými a začít se starat. Náš způsob života je obrácen vzhůru nohama, lidé nosí masky, mění své rutiny, školy byly zavřeny, lety a všechen program zrušen. Okolnosti nám ukazují, že věci se začaly měnit a to, co platilo v minulosti, již neplatí. Všechny úžasné nádherné technologické objevy, pokročilé komunikační techniky, online přístupy a svět sociálních médií jsou také řízeny Uranem. Ale Uran je i planetou revoluce a rozvratu, která pracuje na tom, aby nám zakazovala, omezila nás, ohraničila a izolovala nás. Můžeme vidět tyto restriktivní a omezující vlivy Uranu v rámci karantén, které byly nařízeny. Ve skutečnosti, každý z nás zažívá nějakou formu omezení a narušení našich obvyklých návyků. Uran vešel jako hurikán, jedná rychle a někdy obrací věci vzhůru nohama anebo ve zlomek sekundy roztočí věci úplně opačným směrem.

Pokud jste se ještě nepřipravili na vstup do znamení Berana, učiňte tak nyní, dokud nepřijde vrchol. Dne 21. března (narozeniny Země, jarní rovnodennost) 2020 kdy vstupujeme do periody Berana, Uran se spojí s Marsem, protože planeta Mars řídí znamení Berana. Obyčejně můžeme cítit vliv znamení zvěrokruhu již sedm dní předem. To znamená, že můžeme cítit vliv Marsu již od 14. března. Konjunkce Uran-Mars může být brutální a násilná. Reprezentuje skrytá, temná mystéria, smrt a temnotu. To může přinést ještě více ničení, paniky, strachu a hněvu. Není to garance, ale od 13. 4. do 22. 8. je zde okno, ve kterém můžeme vidět paprsek světla ve formě jednoho nebo více nových objevů, které nám mohou dát naději. Modleme se za to, aby světlo zvítězilo.

 

DOKONALÁ BOUŘE

V důsledku toho, že žijeme v čase řízeným Uranem, budou přicházet velké změny v životech každého z nás. Během přednášky Dekódování roku 2020, který byl veden na začátku roku, jsme se obsáhle věnovali významu vibrace čísla 2020 a také jsme se zaměřili na kombinaci sil, kterým budeme čelit v letech 2020–2026. Zjistili jsme, že speciálně tento rok budeme svědky zvýšeného výskytu vzduchem přenášených nemocí a dalších okolností. V podstatě máme sedm let pod vlivem planety Uran, 2020 je pod dalším vlivem planety Uran, a vibrace pandemie COVID-19 je podle mystiky vedena archetypálním vlivem Uranu. To je důvod, proč tyto časy připomínají dokonalou bouři. 

Tento virus se neomezuje geograficky, nehledí na rasu, vyznání víry nebo pohlaví. Nezáleží na tom, kdo jste, odkud pocházíte nebo jak vypadáte, všichni jsme ovlivněni, tak či tak. Lidstvo může být přinuceno k tomu, aby se sjednotilo a obětovalo jeden pro druhého, abychom překonali tuto pandemii.  Jednoduše řečeno, jsme v tom všichni.

Podle Božské duchovní moudrosti, nepodmíněná láska, služba, odevzdání se a božská pravda odstraňují negativní vliv Uranu. Je zajímavé, že většina dětí je ušetřena od tohoto viru. Jeden z důvodu může být jejich čisté srdce a nepodmíněná láska. Prozatím není na COVID-19 lék, lékařská obec předvídá, že bude trvat 1–2 roky, než bude vytvořena a distribuována vakcína. Naneštěstí je pravděpodobné, že se věci stanou horšími dříve, než zlepší. Hned vedle vědy a medicíny, jsou nejlepšími zbraněmi, které v tomto boji máme nepodmíněná láska, čistota, odevzdání se a božská pravda. 

Tato pandemie způsobí nejen, že lidé budou umírat, ale i další nepředvídatelné události jako jsou nemoci, finanční nejistota a změny v chování ostatních, které jsou mimo naši kontrolu. Ničí to naše zvyklosti, šokuje systém a nutí nás probudit se. Fyzický svět je neustále se měnící hra stvoření. Jedinou neměnnou realitou je Jednota. Síla, která se nachází nad rámec tvaru a formy. Jsme nuceni objevit pravou povahu naší závislosti. Tato vibrace ničí rigidní a falešné struktury, do kterých jsme sami vstoupili. Tyto časy přinesou velké změny do života každého z nás a změna vytvoří strach a hněv. Avšak, nemusíme tyto časy prožívat ve strachu. Je zde pár věcí, které můžeme udělat proto, abychom tuto vibraci překonali.

 

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ NA OCHRANU PROTI VIRŮM

Jsme vděční, že vám můžeme přinést tento speciální výběr prověřených praktických léčivých technik, receptů, dechové praxe a meditace k udržení vašeho těla i dýchacího systému pružnými a zdravými tak, abychom byli odolní vůči koronaviru a dalším vzduchem přenášeným nemocem.

Tyto ověřené techniky jsou naprosto přirozené a tedy snadno zařaditelné do vašeho denního života. Ultimátní klíč k léčení a ke zdraví je žít takovým způsobem, který udělá z našeho těla místo, kde žádná nemoc nemůže existovat. Následující tipy pro léčení nenahrazují lékařskou pomoc. Naopak vám poskytují starodávnou, nestárnoucí moudrost, která je známá pro svou schopnost podpořit vlastní vnitřní systém sebeléčení. Zatímco se moderní medicína snaží najít lék na moderní nemoc, zveme vás, abyste začali pracovat se sílou prevence tím, že přidáte následující techniky do vašich denních návyků.

1. technika: Posílení dýchacího systému silnou dechovou praxí

Tyto dechové techniky posílí imunitní systém a vytváří silnou ochranu okolo nás. Práce s pránou, která se do těla dostává právě dýcháním, je ideálním prostředkem pro tuto náročnou dobu. Dále tyto techniky pomohou neutralizovat negativní energii tohoto věku a nastaví kolem nás ochranu světla.

Silné plíce a zdravý dýchací systém nám pomáhá udržet tělo zdravé a silné. Dechová praxe na videu Breath Bar Virus protection byla vytvořena speciálně pro zdravotní okolnosti, kterým v této době čelíme. Obsahuje speciální dechové techniky pro zbavení se virů a dalších silných technik pro posílení plic a celého imunitního systému. Každodenní praxe vám pomůže vystavět tak silné plíce, že bude velice těžké chytnout chřipku, nachlazení nebo jakoukoli jinou nemoc, která se přenáší vzduchem. Tato dechová praxe je vhodná i pro děti.

Co se týče vzduchem přenášených nemocí, je velice důležité udržet plíce dostatečně pružné a očistit je od nechtěných bakterií, které se tudy mohou dostat hlouběji do těla. Tyto dechy jsou určené k tomu, aby se postarali o váš imunitní systém, posílili a zvýšili elasticitu plic a podpořili výborné zdraví. Tato dechová praxe netrvá déle než 30 minut. Pro silný preventivní účinek je doporučené věnovat se praxi ráno i večer.

Každé ráno zkontrolujeme zdraví našich plic

Kondici našich plic zjistíme snadno tak, že se nadechneme a zadržíme dech na 10-20 sekund nebo déle. Také můžete zkusit druhou techniku, kdy se nadechujeme a počítáme do 20, zadržíme dech a počítáme do 20 a poté vydechujeme a počítáme do 20. Pokud jste schopni udělat tyto dvě cvičení bez kašle, diskomfortu, dušnosti atd., je to znakem, že v plicích není žádná fibróza, což indikuje, že v nich není infekce. Proto se v této kritické době denně zkontrolujte, aby si byli vědomi stavu svých plic a podle toho se o ně starali.

Breath Bar: Virus Protection 

K posílení imunitního systému, na podporu těla a vyrovnání štítné žlázy 

Tato dechová praxe je posvátný systém technik praktikovaných mistry, aby udrželi své zdraví pevné a posílili imunitní systém. Můžete se věnovat této dechové praxi dvakrát denně, ráno a večer nebo 3-5x denně v náročných podmínkách. 

Breath Bar: Healthy Lungs
Posílí a obnoví elasticitu plic

2. technika: Srkání horké vody pro zdravé zažívání a očistu těla

Horká voda je víc, než se může zdát. Mysticky, horká voda je „rukou“ Boha nebo „duch“ Boha. Je to právě srkání horké vody, které z této techniky dělá lék, protože když ji srkáte, spojujete ji se slinami nejsilnějším způsobem a tím se stává léčivým nektarem pro celé tělo. Srkání horké vody je jako provádět techniku Sitali Pranayam, dech, který je znám pro svůj nekonečně dlouhý seznam léčivých účinků, jako je podpora jater a zlepšení trávicího systému. Játra i plíce jsou dva orgány, jež transformují energii. Zatímco játra zpracovávají naše pocity a posílají je přímo do sympatického nervového systému, plíce pracují na naší mentální energii. Játra vstřebávají a transformují všechny jedy, které se do těla dostávají. Jsou-li játra unavená, jedy se mohou roznést po těle a člověk může zemřít. Pití horké vody je jedna z nejléčivějších technik pro zdravá játra. Nejdůležitější funkcí jater je zaručit plynulý pohyb energie v těle. Vyživováním pokožky a svalů energií a krví, játra posilují schopnost těla odolávat externím škodlivým podmínkám a pomáhají nám uzdravit se ze zranění. 

Je doporučené dát si trochu si horké vody každých 10-15 minut a častěji pokud jsme na veřejných, rušných místech. Je důležité udržovat pusu i krk vlhký a nikdy je nenechat vyschnout. Pokud srkáte horkou vodu nebo Naam badyánový Chai Tea, který je popsán níže, spláchne všechny nečistoty v těle do žaludku, kde je vše, co přišlo do těla pusou, zabito žaludečními šťávami. Pokud nepijeme vodu dostatečně často, může se vir dostat do těla skrz průdušnice, pak zasáhne plíce, a to může být fatální. Koronavir může být relativně snadno rozpoznatelný přítomností suchého kašle bez rýmy. Věří se, že tato forma viru není odolná vůči teplu. Proto je pití horké vody, stejně tak jako teplé a zahřívající jídlo velice doporučeno proti uchycení viru v těle.

Mystické porozumění horké vodě

Důvodem, proč pijeme horkou vodu, je, abychom se mohli znovuzrodit, nad rámec naše zdravotní výzvy, pouze díky práci s prapůvodními elementy vody a ohně. Voda představuje Božskou Lásku, což je božská kreativní síla, která přináší život. Oheň představuje Božskou Moudrost, která dává světlo a teplo a je symbolem přítomnosti Boha. Symbolicky je horká voda přirovnávána k hebrejským písmenům Šin (oheň) a Mem (voda) a ty, jakmile jsou spojeny, symbolicky představují spojení Lásky a Moudrosti, aby se mohla zrodit Pravda. Tímto způsobem symbolizují regeneraci, transformaci a transmutaci. Pravda nám přináší svobodu a uvolňuje nás z našich problémů a omezení. Proto je horká voda čistícím elementem a symbolem nového života na mnoha úrovních. Horká voda přináší čistotu a posvátnost. Jakmile ji popíjíme, přináší nás do harmonie se zákony Lásky, Moudrosti a Pravdy. Pití horké vody je podobné, jako kdybyste dostali božskou injekci spirituální síly a nového života. Spojením Šin (oheň) a Mem (voda) vytváříme Šamajim neboli horkou vodu a jejím popíjením skrze krk, jež souvisí se silou slova, dovolujeme duchu Boha neboli Ruach Elohim, aby sestoupil a očistil chrám Boha, jímž je naše tělo. Díky tomu jsme znovuzrozeni a osvobozeni od všech zdravotních omezení. Pitím horké vody se naše tělo stává prostředím nevhodným pro jakoukoli nemoc. Horká voda čistí trávicí trakt, posiluje a čistí játra a vyživuje ledviny. Vždy když lidstvo čelilo různým epidemiím nebo zdravotním okolnostem, mystici, kteří se uchýlili k pití horké vody, byli vůči tomu imunní. Naše tělo pak totiž není vhodným prostředím pro rozmnožování bakterií a virů. Jakmile jste v prostředí, kde by se mohla vyskytovat zvýšená koncentrace virů, je doporučené mít u sebe termosku s horkou vodou a každých 10-15 min ji popíjet. Jakmile člověk onemocní, pití horké vody dodává tělu to, co potřebuje, aby nemoc minimalizovalo a překonalo.  

3. technika: Naam badyánový Chai Tea jako prevence proti onemocnění

Jedna z nejsilnějších přírodních technik na ochranu, kterou můžete použít, když čelíte vzduchem přenášeným nemocem. Je to mocný recept, který spojuje léčivé vlastnosti badyánu, černého pepře, kardamomu, hřebíčku, zázvoru a skořice. Tento čaj má nespočet přínosů: je proti virům, zlepšuje trávení a podporuje zdravá střeva. Dokáže sloužit jako prevence nachlazení i léčit nachlazení již propuknuté. Je vhodný i pro děti. Upozornění pro těhotné ženy – v těhotenství není dobré užívat zázvor. 

Badyán, jednu z hlavních ingrediencí Naam badyánového čaje, je možné najít v Tamiflu, jednom z nejvyhledávanějších léků proti SARS, který byl používán i u prasečí chřipky. 

Jaké jsou léčivé účinky badyánu? 

Poznámka: používejte pouze jeho léčivou variantu - Illicium verum.

Tento druh může být používán nejen v případě nachlazení, ale i k obnovení rovnováhy celého imunitního systému. Dokáže zabránit infekcím v ústech, krku a močových cestách. 

Je důležité, abyste badyán Illicium verum nezaměnili s jeho japonskou variací, která se nazývá Illicium anisatum, což je vysoce toxický druh pro nervový i trávicí systém. Jsou si velmi podobné. Japonský badyán může poškodit ledviny, trávicí orgány a močové cesty, dokonce může vyvolat záchvat. Japonci tento druh nazývají “shikimi” a používají jej k vykuřování. Produkty obsahující badyán by neměly být podávány dětem. 

Původ badyánu

Badyán neboli Illicium verum, je rostlina původem z Asie, často používaná na podporu vitality a síly v těle. V Asii a střední Americe je badyán používán k léčení křečí v břiše, plynatosti, potížemi s trávením a parazity ve střevech. Také pomáhá na kašel, bronchitidu a problémy s plícemi. Některým kulturami je podáván dětem při kolice, ale může vyvolávat u dětí silné vedlejší účinky. 

Světová zdravotnická organizace říká: “Koronaviry jsou širokospektré viry, které mohou vyvolat onemocnění u lidí i zvířat.” Dvacet procent chřipek je z koronavirů. Většina virů jsou předávány mezi lidmi navzájem a jsou relativně neškodné. Často viry nakazí zvířata, kde zmutují a pak nakazí lidi. Dva příklady jsou SARS, který měl úmrtnost 9,5% a MERS, který měl úmrtnost 34,5%. Oba byly překonány. Koronavir neboli COVID-19 je novým kmenem SARS (nazývaný SARS2), jež je na 80% podobný starému SARS a zdá se být více nakažlivý a těžší jej potlačit. Můžete použít Illicium verum badyán samostatně anebo v rámci Naam badyánového Chai Tea dle níže uvedeného receptu. Pokud pijete čaj pouze z badyánu, pak je denní dávka 3 šálky. Badyánový čaj připravíte tak, že rozdrtíte půl čajové lžičky badyánu a vaříte jej v jednom šálku vody na mírném plameni po dobu 30 minut, kdy se polovina vody vyvaří. Nechte vychladnout na pokojovou teplotu než jej slijete. Získáte velmi silný odvar. Čaj vařte vždy z celého badyánu, který si sami rozdrtíte. Nepodávejte ho dětem.

Přínosy badyánového čaje:

 • Pomáhá u cystické fibrózy: tato nemoc způsobuje nedostatek odvodu hlenu z plic. Díky tomu je dech velmi povrchní a nashromážděná vlhkost v plicích vede k častým infekcím, což může být velmi frustrující. 
 • Může pomoci celkově uvolnit dýchací cesty.
 • Může pomoci urychlit proces regenerace, protože obsahuje několik přírodních antibakteriálních i antivirových složek a tím pádem podporuje imunitní systém v rámci zbavování infekcí.
 • Je to zahřívají bylina, která byla již tradičně používána pro přinesení úlevy při chřipce a rýmě. 
 • Pomáhá v případě již propuknuté chřipky i nachlazení a je výborný i u astma, kašle, zánětu plic a bronchitidě.

Recept na Naam badyánový Chai Tea 

Tento recept je na 3 galony vody (tedy asi 10-ti litrový hrnec). Můžete si trochu upravit poměr ingrediencí podle chuti. Naplňte tři čtvrtiny hrnce vodou a uveďte k varu. Mezitím si připravte:

 • 1 čajovou lžičku rozdrceného celého hřebíčku
 • 1 čajovou lžičku celého černého pepře
 • 3 čajové lžičky rozdrcených celých kardamomových lusků nebo 2 čajové lžičky kardamomových semínek
 • 3 dlouhé tyčinky skořice nebo 6 krátkých
 • Nakrájený zázvorový kořen (polovina až dvě třetiny, lze přidat více, pokud máte chřipku)
 • 7 celých kousků badyánu (jak bylo popsáno výše, nepoužívejte japonský badyán)

Jakmile voda vaří, přidejte hřebíček. Po pár minutách přidejte ostatní ingredience a vařte na mírném ohni dalších 30-45 minut. Pokud nejste nemocní, můžete také přidat mandlové nebo rýžové mléko, nepřidávejte však žádné mléčné výrobky. Pokud nemocní jste, je lepší žádné mléko do čaje nepřidávat. Čaj může být uchován v lednici a znovu ohříván až 4 dny. Pro další informace o léčebných účincích zázvoru, kardamomu, černého pepře, skořice a hřebíčku si přečtěte knihu Božský lékař.

4. technika: Udržujte v těle teplo

Pokud se v těle drží teplo, je těžké virus chytit. Zahřívací jídlo, jako je zázvor může pomoci podpořit zahřátí těla. Pokud máte horečku, je možné se jí zbavit tím, že se zabalíte do deky a popíjíte vývar nebo polévku ze zázvoru, abyste zvýšili teplotu těla a zbavili jej toxinů. Obecně se doporučuje zvýšená konzumace zahřívacích potravin jako zázvor, česnek, pepř. Naopak je doporučené snížit množství sladkostí, slaného a kyselého jídla. Dále je také dobré vyhnout se chladným oblastem.

5. technika: Chraňte hrtan a nosní průchody slanou vodou 

Souhvězdí Býka vládne hrdlu, včetně celého krku a hrtanu. Můžeme pracovat s hrdlem tak, abychom přinesli pozitivní efekt posílením stabilizační schopnosti Býka. Viry a bakterie jsou schované v hltanu, části hrdla, která se nachází uvnitř za nosní dutinou, protože zde mají možnost se množit. Jednoduchá technika kloktání slané vody vytváří prostředí pro viry a bakterie, ve kterém těžko přežívají. Jedna z věcí, která nesmí chybět v našich návycích, je mytí rukou tak často, jak to jde, a dostatečná ústní hygiena. Každý den rozpusťte 1–2 lžičky soli ve vlažné sklenici vody. Naplňte ústa vodou, zakloňte hlavu a nechte umýt hrdlo, poté jemně otevřete ústa a začněte kloktat, po několika sekundách kloktání vodu vyplivněte. Opakujte 3x. Pravidelná praxe kloktání slané vody vám pomůže chránit se před kašlem, nachlazením a horečkami. Podobného efektu dosáhnete používáním fyziologického roztoku, který si několikrát během dne stříknete do nosu. Můžeme také pracovat chodidly, naší základnou, abychom zůstali v kontaktu se stabilitou spojenou s Býkem a minimalizovali ničivou povahu Uranu. Několikrát týdně namočte své nohy do horké vody s mořskou solí, což pomůže otevřít meridiány a vyčistit všechny jedy. 

6. technika: Thieves esenciální olej jako prevence proti nemocem

Historie oleje Thieves není mnoha lidem známá. Thieves olej obsahuje velmi mocné a speciálně vytvořené spojení esenciálních olejů a je známý tím, že již staletí chrání lidi proti nemocem. V roce 1997 učinila univerzita Weber State výzkum, který prokázal, že tato směs olejů zabíjí z 99,96% bakterie přenášené vzduchem. Tento olej a jeho jméno totiž pocházejí z příběhu z 15. století, kdy Evropu a Asii sužoval dýmějový mor. V té době 4 zloději okrádali mrtvé a nikdy se touto vysoce nakažlivou chorobou nenakazili. Když byli chyceni, aby se zbavili trestu, vydali recept na tento olej a jeho použití. Směs olejů Thieves je antiseptická, antivirová, antibakteriální a antiinfekční. Stimuluje imunitní systém, krevní oběh, dýchací trakt a pomáhá chránit proti nachlazení, chřipce, bronchitidě, zápalu plic, bolesti v krku a řadě dalších. Tradičně Thieves olej obsahuje pět esenciálních olejů: hřebíček, citrón, skořici, eukalyptus radiata a rozmarýn. 

 • Dejte si pár kapek oleje na první obratel zezadu krku předtím, než odejdete z domu anebo kdybyste šli do oblastí s možným výskytem nákazy. Oblast prvního obratle zezadu krku ovládá celý nervový systém a dovoluje tak oleji se rozšířit do celého těla. (V případě, že máte vysoce koncentrovaný olej, možná bude potřeba jej naředit neutrálním olejem před aplikací.)
 • Dále můžete dát jednu kapku na chodidla do oblasti bodu Ledvin, což je akupunkturní bod, kterým prochází velké množství energie a má schopnost posílit tělo, mysl i ducha. Může být aktivován akupunkturou, akupresurou, bylinnými náplastmi, cvičením nebo květinovými esencemi. Nachází se zespodu na chodidle asi tak v ⅓ chodidla, bráno shora v bodu mezi 2. a 3. prstem.
 • Jako prevenci šíření nemocí vzduchem doma nebo v kanceláři dejte pár kapek Thieves oleje do difuzéru. Ideálně nechte zapnuté 24 hodin. To naplní vzduch Thieves oleje a tím pádem jsme chráněni před tím chytit nemoci od lidí kolem vás. 
 • Na ochranu dětí je nad rámec použití difuzéru doporučené dát jim pár kapek na chodidla, než je pustíte ven z domu. Pro extra ochranu jim můžete dát kapku oleje pod polštář. 

7. technika: Švédské kapky na podporu trávení

V dávných dobách, když lidé čelili zdravotním problémům, používali Švédské kapky. Říká se, že pokud příroda léčí, je to skrz hořkou chuť. Krev se stává jemně hořkou a my si můžeme užít sladký život, dokonce ani komáři nás nebudou mít rádi. Posiluje ledviny, játra, zlepšuje žluč, odstraňuje nadýmání a kyselost těla, je dezinfekcí pro trávicí systém, cirkulaci v těle a mnoho dalšího. Říká se, že skoro není nemoci, na kterou by nepomohly Švédské kapky. 

Historie elixíru Švédských kapek

Původní recept Švédských kapek je přisuzován Paracelsovi, švýcarskému renesančnímu fyzikovi, botanikovi, alchymistovi a okultistovi. Někteří lidé dokonce věří, že je ještě starší, z dob dávného Babylonu a starého Egypta. V 18. století to byl švédský lékař Jonathan Samst, který namíchal směs bylin, kterou dnes známe jako švédské kapky. Ve 20. století se k ní vrátila a znovu ji začala používat rakouská botanička Maria Treben. Švédské kapky jsou směsí 11 bylin, jejímž hlavním komponentem je andělika, dále je zde aloe, myrha, šafrán, sena, kafr, manna, pelyněk, pupava, galgán, kosatec. Také obsahují esenciální oleje. 

Přínosy:

 • Pomáhají při zotavování z infekčních onemocnění
 • Podporují uvolnění toxinů a regenerují celé tělo
 • Podporují sekreci sekreci žláz
 • Dezinfikují střeva a harmonizují trávicí trakt
 • Uvolňují nadýmání, plynatost, křeče a nevolnost
 • Mohou působit jemně projímavě
 • Obnovují přirozenou rovnováhu kyselosti v žaludku
 • Čistí, dezinfikují a stimulují cirkulaci
 • Likvidují tasemnice
 • Pomáhají při třasu končetin

Doporučení: 1 čajová lžička ráno na lačný žaludek v malé sklenici vody a večer asi 30 minut po večeři. Pokud způsobuje průjem, snižte na 1 lžičku za den. V případě infekčního onemocnění mohou být Švédské kapky brány častěji.

Švédské kapky nejsou doporučeny pro těhotné ženy, kojící ženy a děti pod 12 let a v případě vředů. Neužívejte, pokud zažíváte bolesti, průjem nebo zvracení (pozor některé obsahují alkohol).

8. technika: Ochranné mantry pro tuto silnou dobu

Jak jsme se již zmiňovali, Býk ovlivňuje krk a hrtan. Tichá meditace může být také přínosná, ale vibrace zvuku neboli Naam je v této době zásadní proto, že má přímý vliv na hrtan, aby byl stabilizován vliv Býka a neutralizován negativní vliv Uranu. Bij mantra RAM, která reprezentuje radost přicházející z Božské lásky, je semínkem zvuku, které překonává negativní vibraci Uranu. A tak, od teď až po rok 2026, musí být RAM denní součástí vaší meditační praxe. Otevře vaši Duši Božské Síle a vy budete mít sílu překonat jakoukoliv výzvu. Jako spící semínko je přítomno ve všech z nás po mnoho životů a klíčí pouze tehdy, když jej začneme vibrovat. Dovolí to naší duši představit se našemu Vyššímu Já a vytvoří hlubší sebeuvědomění. RAM představuje naši duši neboli naše vědomí a je symbolem vnitřního ohně, který, je-li aktivován, pálí všechny fyzické, mentální a spirituální nečistoty. RAM ničí ohraničení dané karmou, které nás drží oddělené od Stvořitele, tím se stává strážným andělem, jež přináší rytmus, harmonii a rovnováhu do naší mysli a těla, a klid a radost do našeho života. RAM vám pomůže vytvořit silnou, magnetickou energii, která je doprovázená čistou aurou. Přitahuje kreativitu a požehnání magnetického pole celého Vesmíru a tím chrání naše vlastní magnetické pole a vynáší nás nad mlhu, která je okolo nás. Použijte mantru RAM, tím můžete snížit dopad energie Uranu a umožníte tím sami sobě, abyste čelili této bouři mírumilovně, a abyste mohli dát povolení k tomu, aby udělali to samé. Učiňte z RAM, stejně tak jako z Triple mantry a Božské metafyzické poselství pro mysl, základ vašeho dne tak, abyste mohli procházet těmito komplexními dny, plných neočekávaných změn, s pozitivitou, rovnováhou a čistotou. Obě mantry, Triple mantra a Protective Guru Ram Das jsou obsaženy v meditační praxi pro rok 2020. Můžete také pracovat s nahrávkou Soulful Ram (CD Naam Transformation) nebo RaMa Ram (CD Naam Mala Meditation).

Praktikujte každodenní Naam meditaci pro silné plíce

Pracujte s mantrou Revitalizing Sat Nam Wahe Guru (CD Pranic Power) nebo s Wahe Guru Power (CD Naam Infinitum) pro posílení plic a rozšíření jejich kapacity s mudrou pro plíce. V obou těchto meditacích prodlužujete svůj dech, jak je mantra opakována dlouhou dobu s výdechem. V józe říkáme, že tělo je silnější, když vydechujeme. Co se prevence týká, pokud se nedokážete nadechnout na 20 vteřin, zadržet dech na 20 vteřin a vydechnout po dobu 20 vteřin, vaše plíce nejsou v dobrém stavu. Dýchání a zpívání jedné z těchto manter je vynikající způsob, jak plíce vyléčit a zabránit nemoci, aby v těle propukla. Děti také mohou praktikovat tyto meditace. Mudra na plíce: levá ruka je blíže k tělu (těla se nedotýká), pravá ruka je za levou (dál od těla). Spojte na sebe malíčky a palce obou rukou.

9. technika: Udržujte své tělo zdravé a fit pravidelným cvičením 

Pro ty, kteří nemohou jít na cvičení, je zde mimo jiné technika Naam 5, cvičení, které můžete dělat kdykoli a kdekoli, abyste posílili své tělo. Co se jógy týče, není zde více efektivnější technika, která by aktivovala celé tělo, od hlavy až po prsty na nohou, jako je technika Sukshma Vyayama. Vyléčí vás to způsobem, o jakém jste nikdy nesnili. Je důležité dosáhnout každé části těla, protože tak, jak říká staré přísloví, ztrácíte to, co nepoužíváte.

10. technika: Večerní koupel nohou v horké vodě k odstranění nečistot

Pomáhá předcházet nemocem a podporuje urychlení uzdravení při nemoci. Horká voda s mořskou solí (teplota dle vlastního pocitu) je také velmi uklidňující a pomáhá tělo připravit na hluboký spánek. Můžete přidat eukalyptový nebo levandulový olej. Mořská sůl má sílu zbavovat těla nečistot. Silný účinek se dostaví, pokud provádíme tři noci v řadě. Vhodné i pro děti. Pokud používáte lavor přidejte 3 kapky eukalyptového oleje a můžete přidat ještě 3 kapky levandulového oleje pro lepší spánek a uvolnění. Do vany je doporučené množství obou olejů 6 kapek. (Nepoužívejte epsomskou sůl, pouze mořskou.)

11. technika: Užívejte prostředky na podporu imunity

Jsou dva produkty, které posilují imunitní systém: Pískavice řecké seno a Mycommunity mushrooms (směs léčivých hub). Desmodium pro plíce a játra - Stužkovec (rod rostlin), k dostání jako tinktura, je výborný pro plíce a játra.

12. technika: Udržujte dutiny vlhké s Miracle Balm mastí

Když jste na místech, kde by se mohla vyskytovat nákaza, můžete si dovnitř nosu namazat malé množství Miracle balm (Zázračný balzám), abyste zabránili jeho vysušení. Pokud jsou části těla suché, není to ideální prostředí pro plné zdraví a prevenci nemoci. Miracle balm je vhodný pro dospělé i pro děti.

13. technika: Blessing tea

Léčivý čaj, který je doporučený na posílení imunitního systému i celého těla. Má antivirové, antibakteriální, antiparazitní účinky, dále pomáhá proti rakovině, artróze a zánětům. Doporučené dávkování je jeden až tři šálky denně. Blessing tea je k dispozici v Naam Yoga Los Angeles. Pro jeho objednání volejte na číslo +1 310 751 7550.

14. technika: Léčivý protokol pro Vás a Vaše milované

Toto je přesný protokol, který nám poskytuje možnost použít sílu metafyzického léčení jak nás, tak našich milovaných. Vytváří základ pro rychlé léčení. Celá praxe trvá asi 40 minut. Můžete ji použít, abyste podpořili své léčení nebo abyste pomohli v léčení někoho jiného v případě, že je nemocný. Je doporučené použít následující tři nahrávky v přesně dané sekvenci:

 1. Dhan Dhan Ram Das Gur for Miracles – Vytváří základ pro zázraky. Dělá z nemožného možné a umožňuje, aby k nám přišla milost.
 2. Ra Ma Da Sa Adagio – tato mantra je jako vzácný diamant, který vás spojí s čistou léčivou energií vesmíru. Konkrétně tato nahrávka z Rootlight byla použita v Memorial Sloan Kettering Cancer Center ve výzkumu, který dokázal, že nahrávka snižuje vnímavou bolest u dětí, které prochází léčbou rakoviny. 
 3. Hari Ohm Transformation – bojuje proti všem nemocem a neutralizuje všechny astrologické nebo planetární otřesy. Vzhledem k vlivu Uranu, je dobré pracovat s touto mantrou následujících 7 let.

Všechny nahrávky najdete na speciálním CD Healing Formula. Vy a vaší blízcí můžete nechat hrát tyto léčivé formule na nízkou hlasitost u vás doma. 

Hu (Dobrovolné) – je doporučené pracovat s posvátným zvukem HU díky jeho jasným schopnostem odstranit hněv, strach a obavy. Je speciálně doporučen pro podporu klidného a hlubokého spánku. Můžete meditovat s nahrávkou zvuku HU, zdarma ke stažení zde, těsně před spaním, což vám pomůže zklidnit se.


Pro samo-léčení:

Část I

Pozice: Posaďte se do meditativní pozice s dlouhou rovnou páteří.

Pozice rukou: Ruce jsou v pozici modlitby (dlaně tiskneme k sobě, prsty směřují vzhůru, držíme v úrovni srdce).

Oči: Oči jsou zavřené soustředící do oblasti 3. oka, nebo lehce otevřené soustředící se na špičku nosu.

Naam: Nádech a na jeden dlouhý výdech vibrujeme zvuk AUM. 3x zopakujeme a na chvíli sedíme v tichu před tím, než se pustíme do části II.

Část II

Pozice rukou: Dejte ruce do pozice středního pilíře (dlaně držíme od sebe na šíři těla, míří k sobě a držíme před solárním plexem).

Oči: Oči jsou zavřené, soustředíme se do bodu 3. oka.

Naam: Meditujte se všemi třemi mantrami v daném pořadí, plynule přecházejte od jedné k druhé až je praxe kompletní. Mezi každou nahrávkou zůstaňte chvíli v klidu, pak vytřepejte ruce i nohy, abyste se zbavili jakékoli stagnace před tím, než se přesunete k další nahrávce. 

Na závěr: Nádech, zádrž dechu a obklopte se na pár vteřin léčivým světlem. Výdech. Zopakujte 3x. Chvíli odpočiňte v tichu, abyste mohli procítit tuto čerstvou dodávku univerzální léčivé síly, jak cirkuluje celým vaším tělem.


Léčení na dálku:

Část I

Pozice: Posaďte se do meditativní pozice s dlouhou rovnou páteří.

Pozice rukou: Ruce jsou v pozici modlitby (dlaně tiskneme k sobě, prsty směřují vzhůru, držíme v úrovni srdce).

Oči: Oči jsou zavřené soustředící do oblasti 3. oka, nebo lehce otevřené soustředící se na špičku nosu.

Naam: Nádech a na jeden dlouhý výdech vibrujeme zvuk AUM. 3x zopakujeme a na chvíli sedíme v tichu před tím, než se pustíme do části II.

Část II

Vyberte si osobu, které chcete léčení poslat, zavřete oči a řekněte následující modlitbu:

Božská inteligence, očisti celou mou bytost tak, abych se stal/a dokonalým prostředníkem pro léčivou energii. Nechť se tak stane.“

Část III

Pozice rukou: Dejte ruce do pozice středního pilíře (dlaně držíme od sebe na šíři těla, míří k sobě a držíme před solárním plexem).

Oči: Oči jsou zavřené, soustředíme se do bodu 3. oka.

Naam: Meditujte se všemi třemi mantrami v daném pořadí, plynule přecházejte od jedné k druhé až je praxe kompletní. Mezi každou nahrávkou zůstaňte chvíli v klidu, pak vytřepejte ruce i nohy, abyste se zbavili jakékoli stagnace před tím, než se přesunete k další nahrávce. 

Na závěr: Nádech, zádrž dechu a obklopte se na pár vteřin léčivým světlem. Výdech. Malá pauza.

Část IV

Vizualizujte si osobu, kterou chcete léčit, tak živě, jak jen dokážete. Poté si představte, jak tato osoba sedí a je otevřena přijímání. Zatímco je v tomto přijímajícím stavu, vidíte paprsky světla, jak sestupují ze Slunce a obklopují tuto osobu. Jakmile je celá bytost obklopena tímto světlem, vidíme, jak se začíná nabíjet a vibrovat silou, zdravím a harmonií. Představte si daného člověka šťastným, jak se směje, raduje se, je tím nejlepším, jakým může být, a jak vibruje zdravím. Vnímejte chvilku tento obraz.

Část V

Ve chvíli, kdy provedete tuto vizualizaci, nadechněte se, zadržte dech, a v duchu řekněte: „Je to hotovo“, výdech. 

Nyní zapomeňte obličej dané osoby a řekněte: „Božská inteligence, požehnej mojí práci. Nechť se tak stane.“ Na chvíli zůstaňte v tichu a pak se vraťte k vašim denním aktivitám. 

Můžete čerpat inspiraci z této jednoduché praxe, dělat ji kdykoli během dne, přidat si do ní jakékoli prvky, které považujete za nutné. 

V těchto časech, kdy jsme fyzicky oddělení, můžeme využít pozitivního aspektu Uranu, který vidíme v možnosti zůstávat propojení online skrz sociální média a technologii. 

 

V těchto časech, kdy jsme fyzicky oddělení, můžeme využít pozitivního aspektu Uranu, který vidíme v možnosti zůstávat propojení online skrz sociální média a technologii. 

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in Newsletter Czech

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení skrze vibraci božského zvuku Autorem je Dr. Joseph Michael Levry

May 01, 2019

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla. Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro. 

View full article →

Jít cestou světla <br> autorem je Dr. Joseph Michael Levry
Jít cestou světla
autorem je Dr. Joseph Michael Levry

September 03, 2017

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“ Opakováním tohoto božského výroku manifestujeme božské světlo, které rozptyluje temnotu a odstraňuje zlo z našeho života, abychom si mohli uvědomit Slávu Světla Boha. Díky tomu kamkoli se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo, bez jakýchkoliv stínů.

View full article →

Om Satyam - mantra tisíce požehnání
Om Satyam - mantra tisíce požehnání

September 02, 2017

Spojením se s vyšší pravdou vyjádřenou v Om Satyam Param Dhimahi jsou odstraněna všechna úskalí a problémy. Když se v nás pravda začíná probouzet, pociťujeme osvobození od všech známých i neznámých omezení. V Písmu Svatém se praví: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) V okamžiku, kdy je v nás pravda zrozena, získáváme svobodu, spirituální bohatství a božskou milost. Díky tomu procházíme životem s jemností a lehkostí.

View full article →

Sign up for our Newsletter!

Enjoy receiving the latest issue of the highly acclaimed Light of Insight Newsletter from Dr. Levry, full of deeply healing Divine Spiritual Wisdom.