Jít cestou světla
autorem je Dr. Joseph Michael Levry

September 03, 2017

Jít cestou světla <br> autorem je Dr. Joseph Michael Levry

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“ Opakováním tohoto božského výroku manifestujeme božské světlo, které rozptyluje temnotu a odstraňuje zlo z našeho života, abychom si mohli uvědomit Slávu Světla Boha. Díky tomu kamkoli se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo, bez jakýchkoliv stínů. Opakování slova „světlo“ vytváří kvalitu vibrace, která dovoluje semínku světla, aby začalo růst a projektovalo se do vás, dokud celá vaše bytost není naplněna světlem. Slova jsou zosobněním myšlenek a myšlenky tvoří. První manifestace myšlenky je skrze vyřčené slovo. Zpíváním této mantry světla budete mít zkušenost kontinuálního proudění světla z vaší vnitřní podstaty, který pozitivně transformuje vaše vzorce chování ve vašem každodenním životě.  

Manifestaci inteligentního života je možné rozeznat díky přítomnosti světla. Stupeň inteligence lidské bytosti je posuzován jeho stupněm světla. Člověk je znám díky světlu v jeho životě. Náš charakter, inteligence a spirituální výše jsou posuzovány podle kvality a množství světla, které vnímáme a které manifestujeme. Vyšší princip života je to, co vytváří světlo, a světlo samo, jež je principem dokonalosti, vytváří všechny žijící formy v přírodě. Úroveň vývoje všech bytostí závisí na kvalitě a kvantitě světla, které vlastní. Jeden člověk se od druhého liší díky úrovni svého světla. Toto světlo, které září z inteligentní bytosti, čím více zářivější, intenzivnější, jemnější a delikátnější je, tím silněji osvěcuje a dává smysl životu a tím vyšší je inteligence, kterou přináší. Musíme přijmout božské světlo a božskou vřelost. Člověk, který naplnil vůli Boha, bude obklopen krásným světlem, nezměrnou radostí a úžasnými požehnáními, což mu dovolí se cítit chráněný na všech úrovních a vědomí, že je o něj postaráno. Být dítětem světla znamená být dítětem lásky, světla, míru a radosti. Láska, život a světlo vládnou celému vesmíru. Bytost světla, jež rozkvétá k obrazu Boha, je již teď uvnitř nás. Pokud je božský Otec a všemocný Bůh světlo, pak jeho syn je také světlo. Písmo svaté praví: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8:12). Ti, kteří jsou osvíceni tímto světlem, budou požehnáni, chráněni a naplněni.

Díky tomu, že jdeme cestou světla a pracujeme s božskou pravdou, cítíme tajemnou božskou sílu, která k nám přichází, žehná nám nezměrnou magnetickou mocí, která pro nás otevírá nové příležitosti. Walking in the Light dovolí neviditelné síle duše, která je zodpovědná za zdraví, úspěch a spirituální růst, aby se rozšířila a posílila v celém těle, což nám dovolí ovládnout náš svět. Díky tomu se staneme kapitány našeho života a mistry našeho prostředí. Už dále nejsme oběti našich okolností nebo minulosti.

Začínáme si uvědomovat pravdu, protože díky našemu spojení s Bohem, zosobňujeme jeho sílu a dobro. V okamžiku, kdy se připoutáme k Bohu, jsme schopni reflektovat jeho sílu. Použitím této síly se stáváme léčivou silou a požehnáním pro celý svět. Připoutání se k Bohu vytvoří základ pro správnou synchronicitu okamžiků, které pak nastávají v našem životě tak, aby se manifestace pravých přání našeho srdce začaly s milostí objevovat v nás samých. Je to ve světle spirituálního porozumění, kdy nacházíme útěchu a posilu v uvědomění, že Bůh je dobrý. Toto uvědomění se postará o všechny situace, které jsou nad rámec našeho dosahu. Můžeme pak začít zosobňovat světlo spirituálního porozumění i pouze tím, že vyjadřujeme naši vděčnost Bohu za dobro, které nám přinesl, jakkoli neadekvátně jsme jej předtím vnímali. Toto nám velmi pomůže. Spojení s Bohem je v konečném důsledku katalyzátorem pro veškerý pokrok, vývoj, harmonii a růst. Očistí to naši mysl, obnoví tělo, zahřeje srdce, vyléčí duši a oživí našeho ducha.

Odevzdáním se silám světla a dobra se stáváme služebníky a pomocníky sil světla, abychom mohli být použiti k manifestaci vůle Boha. Kdykoli čelíme překážkám a zkouškám, jediné, co je potřeba, je invokovat božské světlo spirituálního porozumění, abychom odkryli úžasné věci, které Bůh přináší v hojnosti, která se po určitý čas může zdá skryta za závojem a zmatkem falešných představ. Walking in the Light poskytuje přímé spojení se světlem, které dělá vše světlé a jasné. Musíme přijmout toto světlo, abychom se stali neomezeným zdrojem světla a lásky, síly a vědomostí pro ostatní. Jakmile jdete cestou světla, následujete světlo života. Pokud chcete být chráněni a žít v harmonii, jděte cestou světla a představujte si sami sebe, jak vás toto světlo prostupuje a naplňuje. Tato mantra světa je pro invokaci světla. Musíme se odevzdat silám světla, abychom sjednotili naši osobní vůli s vyšší vůlí Stvořitele. Prací se světlem se stáváme služebníky světla a ochránci tajemství a sil ve vesmíru, které můžete použít ku pomoci těm, co kříží naši cestu a hledají. Díky tomu přispíváme pozitivní evoluci lidstva a podporujeme božský plán pro manifestaci míru, harmonie a věčné lásky. Musíme přijmout naše vlastní božství a veškeré jeho světlo, sílu a moc. Pojďme proto zpívat mantru Walking in the Light, abychom pozvedli světlo našeho ducha a duše, a byli obklopeni láskou a požehnáni světlem dobra.

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in Newsletter Czech

Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři
Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři

March 01, 2020

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie.

View full article →

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení skrze vibraci božského zvuku Autorem je Dr. Joseph Michael Levry

May 01, 2019

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla. Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro. 

View full article →

Om Satyam - mantra tisíce požehnání
Om Satyam - mantra tisíce požehnání

September 02, 2017

Spojením se s vyšší pravdou vyjádřenou v Om Satyam Param Dhimahi jsou odstraněna všechna úskalí a problémy. Když se v nás pravda začíná probouzet, pociťujeme osvobození od všech známých i neznámých omezení. V Písmu Svatém se praví: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) V okamžiku, kdy je v nás pravda zrozena, získáváme svobodu, spirituální bohatství a božskou milost. Díky tomu procházíme životem s jemností a lehkostí.

View full article →

Sign up for our Newsletter!

Enjoy receiving the latest issue of the highly acclaimed Light of Insight Newsletter from Dr. Levry, full of deeply healing Divine Spiritual Wisdom.