Om Satyam - mantra tisíce požehnání

September 02, 2017

Om Satyam - mantra tisíce požehnání

Spojením se s vyšší pravdou vyjádřenou v Om Satyam Param Dhimahi jsou odstraněna všechna úskalí a problémy. Když se v nás pravda začíná probouzet, pociťujeme osvobození od všech známých i neznámých omezení. V Písmu Svatém se praví: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) V okamžiku, kdy je v nás pravda zrozena, získáváme svobodu, spirituální bohatství a božskou milost. Díky tomu procházíme životem s jemností a lehkostí. Om Satyam Param Dhimahi je božská pravda představená ve formě zvuku. Znamená: „Meditujme nad Nejvyšší Pravdou.“ Proto pojďme meditovat nad nejvyšší pravdou, principem absolutního dobra a všech příčin. Potřebujeme si uvědomit, že cílem života je, aby každý z nás hledal pravdu. Je to totiž právě v pravdě, kdy nacházíme osvobození od všech zkoušek v životě. Je důležité, abychom nezapomínali, že naše svoboda závisí na tom, do jaké míry jsme s pravdou v kontaktu. A naše zkoušky a omezení jsou indikací toho, do jaké míry s pravdou v kontaktu nejsme.

Pojďme se na tuto mantru podívat více z blízka, abychom se mohli spojit s jejím hlubším a velmi přínosným významem. Slova Satyam Param znamenají, že člověk by měl hledat Absolutní Pravdu, ne relativní pravdu. Protože oddáním se Nejvyšší Pravdě a ne relativní pravdě, získáváme světlo, milost a ochranu. Dále bychom neměli zaměňovat relativní pravdu s Nejvyšší a Absolutní Pravdou. Proto je potřeba podívat se nad rámec vnějšího zdání věcí. Nejvyšší a Absolutní Pravda je zdrojem veškeré síly. Uctíváním jiné pravdy než Absolutní získáváme pocit, že jsme omezení a vše je dočasné. Musíme mít úctu k Nejvyšší a Absolutní Pravdě, protože je základem veškeré obecné i konkrétní moci a síly. Uctívání znamení a symbolů moci a síly namísto Božského zdroje je nižší formou spirituální praxe. V přírodě existuje jeden princip, který je absolutní, a to je fakt, že to, co je nižší podléhá tomu, co je vyšší. Jakkoli úžasný úspěch můžeme mít, tím, že se spoléháme na nižší pravdu, není možné, aby byla překonána mocná a efektivní zkušenost meditování nad Nejvyšší a Absolutní Pravdou.

Nic není více opravdové než je pravda. Vše ve Vesmíru směřuje k pravdě. Naše zkoušky jsou pouze znamením, že jsme zbloudili od pravdy. Jsme zkoušeni proto, abychom napravili směr našich životů a bylo nám připomenuto, že jsme byli zrozeni proto, abychom manifestovali Božskou Pravdu. Slovo Boha je Pravda. V okamžiku, kdy přineseme pravdu do naší duše, získáme svobodu, kterou jsme hledali. Svoboda vždy byla, je a bude touhou lidské mysli, duše i ducha. Zpívání Om Satyam Param Dhimahi dovoluje absolutní čistotě, absolutnímu světlu, absolutní pravdě a svobodě, aby se staly ideály naší duše. Tato silná mantrická vibrace poskytuje přímé spojení s Nejvyšším Pánem. Vibrací Om Satyam Param Dhimahi se odevzdáváme Bohu, abychom mohli přijmout jeho požehnání, ochranu a milost. Tato milost a ochrana je něco, co neexistuje v něčem, co není věčné. Zákon pravdy nám vždy přinese moc nad hmotou. Není možné vzdát se Nejvyšší Pravdy pro nižší vědění a moc. Meditováním nad Nejvyšší Pravdou se spojujeme se silou zodpovědnou za udržování Vesmíru, abychom mohli být podpoření a ochráněni. Meditováním nad Nejvyšší Pravdou budeme osvíceni vyšším světlem Božství. Každá žijící bytost proto musí hledat trvalé štěstí, a ne štěstí dočasné. Tento materiální svět je dočasný a všechno mimo spirituální Pravdy je také dočasné. Požehnání, která přicházejí z čehokoli, co není trvalé, také nejsou trvalé. Proto je potřeba se opřít o Nejvyšší Bytost, protože pouze On je věčný.

Meditování s Om Satyam Param Dhimahi je rozjímáním nad zdrojem světla, které je základem kosmických, solárních a planetárních sfér. Je to rozjímání nad Pravdou nad rámec viditelného. Pravda představuje pozvednutí závoje mezi vámi a vyšším porozuměním. Zpěv Om Satyam Param Dhimahi je žádostí o to být osvícen a naplněn světlem spirituálního vědění, stejným způsobem, jako Slunce rozjasňuje Vesmír. Slunce je Lumen de Lumine, Světlo ze světla, Bůh z Boha, nejvyšší božství Véd, božská síla v nebi, který působí na Zemi jako oheň, v atmosféře jako blesk a jako hlavní představitel světla v našem viditelném světě. Každá lidská bytost je jasným paprskem hlavního Slunce vědomí, které osvěcuje celý svět. Védy praví, že jsme děti světla, děti Slunce, zrozené na Zemi, abychom sebou nesli božské světlo pravdy. Om Satyam Param Dhimahi je především inkarnací Světla Stvořitele ve zvukovém proudu.

Om Satyam Param Dhimahi je bij mantra, kterou je možné najít v Srimad Bhagavatam, jedné z osmnácti Puran, také známé jako Bhagavata Purana. Je brána za esenci všech Véd. Srimad Bhagavatam není Bhagavad Gíta, naopak je jogíny považována na pokročilou formu Bhagavad Gíty. Srimad Bhagavatam nás vede k meditaci nad Nejvyšší Pravdou (Om Satyam Param Dhimahi), která je příčinou stvoření, uchování a ničení tohoto světa, ale sama neprochází žádnou změnou v čase, ani není předmětem zániku. V celém Srimad Bhagavatam je voláno po tom, abychom meditovali nad touto Nejvyšší a Absolutní Pravdou vibrováním Naam. První verš Srimad Bhagavatam začínám a končí těmito slovy

Om namo bhagavate vasudevaya (...) satyam param dhimahi

Om Namo Bhagavate Vasudevaya znamená: „Buď vůle tvá“ a představuje kompletní odevzdání člověka Božství. Tato silná mantra kreativně poráží síly temnoty a obnovuje lásku, víru, naději, spravedlnost, svobodu a štěstí. Je to mantra Višny, Krišny nebo Krista, ale především je to mantra osvobození a spirituální recept pro získání svobody. Není náhoda, že většina lekcí Shakti Naam jógy začíná zpěvem této mantry. Vibrace Om Namo Bhagavate Vasudevaya v nás vytváří vyšší energii, čisté vědomí a vysoce vibrační frekvenci. Aktivuje všechna naše spirituální centra a dovoluje léčivé energii, aby volně proudila naším tělem, abychom vyléčili mentální, emoční i fyzické problémy. Vibrace Om Namo Bhagavate nám pomáhá porozumět božské pravdě a přináší nás do souladu s naším vyšším vědomím. Om Namo Bhagavate aktivuje vzorec spásy, který je v hloubce každé lidské bytosti. Má moc a sílu nás osvobodit z našich minulých omylů. Vede nás nad rámec všech omezení.

Mantra Om Satyam Param Dhimahi je dále prostředníkem pro naše probuzení a znovuzrození v rámci současné inkarnace. Naše duše je součástí věčné duše vesmíru a byla sem poslána proto, aby měla zkušenost každodenních věcí, skrze kterou můžeme získat moudrost věků a potvrdit tak, že jsme hodni růstu v souladu s vyšší duší, jejíž jsme součástí. Zpěvem Om Satyam Param Dhimahi přivoláváme naši duši. Přivoláváme naši božskou celistvost. Bůh zasadil do srdcí mužů a žen jiskru, která je modelem dokonalosti a nádhery. Om Satyam Param Dhimahi nám dovoluje se očistit, abychom mohli splynout s tímto vzorem. Musíme si uvědomit náš božský původ lidstva a spojit se s božskou jiskrou uvnitř nás, abychom mohli zosobnit naši pravou spirituální esenci a zažít pravé štěstí. Jsme stvoření k obrazu Boha. Semínko, které je obrazem dokonalosti našeho nebeského otce v každém z nás, teď spí. Toto semínko je naplněno nezničitelným otiskem božství, je ale potřeba, aby mělo vznešené ideály, které vyživí, posílí a stimulují jeho růst. Om Satyam Param Dhimahi trpělivě vyživuje a zalévá toto božské semínko a díky tomu naše posvátná spiritualita roste a stává se čím dál tím čistější, a my se tím dostáváme blíž k dokonalosti, kterou pro nás Bůh zamýšlel. Toto božské semínko nám poskytuje vyšší poslání, abychom s touto dokonalostí byli jednou pro vždy sjednoceni. Postupem času budeme víc a víc jako Bůh, protože budeme vlastnit božské vlastnosti v jejich plnosti, jako je měl Adam v Zahradě Ráje, a to nám dovolí kdykoli komunikovat s Bohem. Být osvícený znamená být schopen vidět neviditelné a poznat nepoznané. Pro individuální duši není možné porozumět Bohu skrze intelektuální praktiky. Je to díky milosti Boha, kdy je individuální Duše osvícená.

Om Satyam Param Dhimahi nám dovoluje sloučit se se spirituální realitou Slunce, uctívat posvátnou přítomnost a vyššího ducha v něm. Slunce je viditelným představitelem božství a velkým symbolem sebe, ducha nebo božské přítomnosti ve světě odpovídající našemu Atman. Vibrace Om Satyam Param Dhimahi nám dovoluje kultivovat světlo v nás, manifestovat univerzální světlo vědomí a znovu získat solární aspekt naší bytosti. Vibrace Om Satyam Param Dhimahi nám dovoluje se spojit s vnitřním božským světlem nad rámec velkého osvěcujícího principu Slunce. Zvuk je nejen matkou světla, ale je také možné použít Slunce k nabití manter. Proto se jogíni a mystici soustředí na Slunce v rámci své spirituální praxe. Vždy bychom měli brát v potaz to, že solární energie je základem všech manter. Zpívání manter je slunečním světlem. Nabídnutí manter Slunci, je jednou z nejsilnějších jogínských praktik. Slunce je nejmocnější silou pro všechny posilující jogínské praktiky. Slunce je vnějším i vnitřním zdrojem energie, reflektujícím nejvyšší světlo jógy, které je zobrazené v našich srdcích a v našem vnějším světě. Slunce je vládcem našeho solárního systému a všeho, co se v něm děje. Je to nejsilnější vliv v přírodě, zodpovědný za světlo, které vyživuje veškerý život na Zemi a udržuje síly gravitace, díky kterým se naše Země otáčí. Om Satyam Param Dhimahi je jednou z nejmocnějších bij manter, která v sobě nese sílu Slunce. Meditováním nad Sluncem a vibrací Om Satyam Param Dhimahi praktikujeme jógu světla. Je to způsob, jak se sloučit se Sluncem a vynést jej na povrch v rámci naší pravé esence, která je skryta v temnotě materiálního světa a speciálně v našem těle bolesti.

Nejlepší čas pro zpěv Naam je v čase východu a západu Slunce, v poledne a v neděli (den Slunce). Začněte tím, že se posadíte čelem k východu a uklidníte svoji mysl. Představte si sluneční světlo ve středu vašeho čela. Jak zpíváte tuto mantrickou vibraci, představujte si světlo, jak vstupuje do celé vaší bytosti, naplňuje vás a rozšiřuje se dál do vašeho okolí. Zpívejte Om Satyam Param Dhimahi s oddaností a žádejte o ochranu a milost. Zpěv této mantry odstraňuje strach a dodává odvahu k překonání čehokoli. Zpíváním Om Satyam Param Dhimahi získáváme spirituální sílu, kterou čerpáme z podstaty mantry samotné. Dovoluje nám to rozvinout pokročilý intelekt a posiluje naši intuitivní sílu. Dodává sílu, víru, naději, zdraví, sebedůvěru, vitalitu a mentální mír. Zpěv Om Satyam Param Dhimahi nám dovolí mít život naplněný světlem a dobrem.

SATYAM = PRAVDA

PARAM = NA RÁMEC

DHIMAHI = MEDITOVÁNÍ

Om Satyam Param Dhimahi znamená: „Rozjímáme nad věčnou pravdou.“ Om Satyam aktivuje jiskru světla v nás, která opustila svůj stav prapůvodní čistoty a vstoupila do stvoření, kde získala sebepoznání a seberealizaci. Každá částečka existence má v sobě tuto část čistoty nekonečna. Na závěr kosmického dne budou všechny tyto části vstřebány do stavu původní čistoty. Naše pravé já, naše nejvyšší podstata, je čistota, absolutno, Ain Sof nebo Shunya. Je to nejvyšší podstata všeho. Je to samotný základ veškeré existence. Je to stav čistého potenciálu, stav čistého štěstí, který je prostý jakéhokoli podmínění. Toto je úroveň čisté lásky, čistého světla, čistého míru, čisté radosti, čistého štěstí a čistého bytí. Je to život, který je oproštěný od jakýchkoli překážek. Je to nejčistější radost a nejčistější propojení všech věcí. Je to stav vysoké vibrace, tak krásný a tak vznešený, že je těžké jej přenést do slov. Není možné jej popsat. Je pouze možné jej prožít, abychom mu rozuměli. Je to přesně to, po čem jsme vždy toužili v rámci našich inkarnací, kterých byly milióny. Je to odkud pocházíme a kam se toužíme vrátit. Je to naše pravá podstata.

Na počátku věku, kdy Bůh stvořil všechny duše, jsme byli stvořeni s naší vlastní energií, s naším jedinečným úkolem. Jiskra naší duše vyšla z absolutna, z prázdnoty, z božství a prošla milióny let evoluce. Důsledkem toho jsme ztratili naši identitu a zapomněli jsme na to, kdo doopravdy jsme. Identifikovali jsme se s naším tělem, které nám bylo dáno v rámci každé inkarnace. My ale nejsme auto, které řídíme, ani šaty, které nosíme. To není a nikdy nebude to, kdo doopravdy jsme. Jsou pouze falešným přesvědčením. Zapomínáme, že tyto šaty zaměníme za jiné. My jsme víc, než naši rodiče, víc než naši přátelé a víc než okolnosti v našem životě. My jsme víc než naše minulé životy. Naše duše byla vytvarována minulými inkarnacemi, které jsme prožili. Pro každou novou inkarnaci, kterou duše vytvoří, je duch poslán na Zemi jako kombinace nastřádané karmy, karmy, kterou získáváme, vztahů, které byly vyřešeny, vztahů, které potřebujeme ukončit, životů známých i životů, které jsou vědomě zapomenuté.

Naše pravá podstata, naše pravá esence leží hluboko v nás, uvnitř každé částečky naší bytosti. Je to toto semínko, které se vyvíjí v rámci cyklů přírody po milióny let, aby získalo vědomosti a aby konečně získalo toto lidské tělo jako vzácný dar, skrze který máme potenciál uvědomit si naši pravou podstatu, která není animální podstatou. Naše pravá podstata souvisí s místem, odkud tato jiskra původně přišla předtím než vstoupila do evoluce před milióny lety. Je považována za našeho ducha a našeho otce. Náš duch je podstatou našeho vědomí. Náš duch, náš vnitřní otec, pochází od Otce. Om Satyam Param Dhimahi transformuje všechno to, co představujeme, abychom se mohli stát tím, kým můžeme být. Dovoluje nám to se uvolnit od spoutání a podmínění, které nás drží zpět, abychom se mohli vznést nad temnotu, a obnoveni obejmout světlo.

Zpěv Om Satyam Param Dhimahi vám dovolí dosáhnout obnovy tisíci způsoby. Neexistují žádná omezení, co se týká toho, jak meditovat nad Om Satyam Param Dhimahi. Může to být činěno kdykoli a kdekoli. Zpívejte Om Satyam Param Dhimahi a probudíte „I AM (Já jsem)“ uvnitř. Bude to Bůh, jehož jméno je I AM (Já jsem), který se ve vás probudí. V okamžiku, kdy se Bůh ve vás probudí, budete cítit, že jste volní. Když se „I AM“ probudí, je to Bůh, kdo se probudil. Naše „Já jsem“ je naše vědomí, je to Bůh. Proto zpívejme Om Satyam Param Dhimahi s hlubokou oddaností, abychom pocítili všudypřítomnost v mysli i těle. Om Satyam Param Dhimahi vám přinese spirituální sílu potřebnou k překonání jakékoli překážky. Díky meditaci s Om Satyam Param Dhimahi ve skupině můžete poslat světlo do míst na světě, kde je ho potřeba. Sloučením naší energie v rámci modlitby ze srdce pomáháme obnovit harmonii a přinést úlevu, a to je přínosné pro jakoukoli část světa, která potřebuje léčení. Om Satyam Param Dhimahi vám dovolí se sloučit s božskou pravdou a božským poznáním tak, aby světlo božství skrze vás mohlo zářit. Zpívejte Om Satyam Param Dhimahi minimálně po dobu 11 minut s okamžikem ticha před i po této meditaci. A budete spojeni se všemi spirituálním učiteli a svatými od počátku stvoření vesmíru. Om Satyam Param Dhimahi je mantrou očisty, spojení a osvícení. Pojďme meditovat nad „Om Satyam Param Dhimahi“, aby mohla záře božského Slunce naplnit a prostoupit naši bytost.

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in Newsletter Czech

Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři
Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři

March 01, 2020

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie.

View full article →

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení skrze vibraci božského zvuku Autorem je Dr. Joseph Michael Levry

May 01, 2019

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla. Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro. 

View full article →

Jít cestou světla <br> autorem je Dr. Joseph Michael Levry
Jít cestou světla
autorem je Dr. Joseph Michael Levry

September 03, 2017

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“ Opakováním tohoto božského výroku manifestujeme božské světlo, které rozptyluje temnotu a odstraňuje zlo z našeho života, abychom si mohli uvědomit Slávu Světla Boha. Díky tomu kamkoli se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo, bez jakýchkoliv stínů.

View full article →

Sign up for our Newsletter!

Enjoy receiving the latest issue of the highly acclaimed Light of Insight Newsletter from Dr. Levry, full of deeply healing Divine Spiritual Wisdom.