érie pro léčení mysli

July 01, 2014

érie pro léčení mysli

1. část - Síla pozitivní mysli


Kvantová fyzika praví, že naše očekávání dávají do pohybu stavební kameny Vesmíru. Jakmile máme příznivá očekávání, tyto stavební kameny se sjednotí a přinášejí nám dobrou realitu a pokud máme nízká očekávání, sjednotí se a přinesou nám jinou realitu. Je zajímavé, že velký objev, že Vesmír se skládá jak z částic, tak z vlnění, byl učiněn skupinou vědců, kteří očekávali částice a jinou skupinou vědců, kteří očekávali vlnění! Co se nám zdá jasné je, že jakmile víme, že naše očekávájí, které tvoří víra a vytvořené vzorce, mohou stvořit realitu, pak přístup, který si nastavíme, co se týká našeho zdraví nás buď vyléčí anebo zničí.

Lékařská věda konečně uznává to, co jogíni vědí po celá staletí: tělo bude reflektovat aktivitu mysli. Studie za studií přinášejí vhled o přímém spojení mezi pozitivními pocity, zdravím a dlouhověkostí. Například u lidí s AIDS, cukrovkou a dalšími chronickými nemocemi bylo prokázáno, že žili déle, jakmile se rozhodli cítit se příznivě. Stejně tak ve studii univerzity Yale v roce 2016, publikované v gerontologickém časopise (Journal of Gerontology) bylo prokázáno, že lidé s pozitivním přístupem ke stárnutí měli méně zánětů z důsledku stresu a žili déle v porovnání s lidmi s negativním přístupem ke stárnutí. Další studie ukazují, že lidé, kteří měli cukrovku, díky pozitivnímu přístupu měli lepší kontrolu nad hladinou cukru, zvýšenou fyzickou aktivitu a zdravější stravovací návyky. Na závěr z toho tedy vyplývá: pozitivní přístup tvoří takový život, jaký se nám více zamlouvá.

Jakmile váš den začne s pozitivními, radostnými a mírumilovnými vyhlídkami, máte mnohem větší šanci pro nové příležitosti, aby k vám přišly, a zároveň se otevíráte naplnění vašich snů. Trvalý optimismus může být nereálný, ale jakmile byla jednou svíčka optimismu zažehnuta, dokáže odehnat veškerou temnotu a přilákat k sobě ostatní.

Díky tomu jsou zažehávány další svíčky a do té doby, dokud hojnost světla neodstraní všechny zbytky pesimismu. Poté je velice důležité zůstávat pozitivní v rámci vaší mysli a srdce. Tímto přispíváte k vytvoření sítě světla, která obsahuje krásnou budoucnost nekonečné a neomezené hojnosti. Nebojte se podívat na stíny, ale celým svým srdcem věřte, že světlo, které v sobě nesete, odstraní všechny tyto stíny jednou pro vždy a přispěje k posílení míru a harmonie na světě.

Naděje nikdy neumírá. Teď je čas, kdy my všichni potřebujeme následovat moudrost našeho vlastního srdce. Vezměte do rukou zodpovědnost sami za sebe a za váš život. Vyhněte se lidem, kteří se vás snaží ovlivňovat a kontrolovat jako loutku, díky tomu budete schopni nalézt sami sebe v daném čase na místech, kde se vaše cesty kříží s cestami ostatních, a povzbudit je. Jakmile jsou vaše činy pozitivní, opravdové a plné lásky a pravdy v jejich záměru, pak se setkáte s pozitivními, slibnými a silnými reakcemi. Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě, nenechávejte se ovládnout pocitem, že věci nemají smysl a nevěřte tomu, že ti, kteří jsou optimisté, jsou blázni. Naopak si udržujte víru, že vše je možné a že zázraky se dějí. Pamatujte si, že tajemství Boha je neproniknutelné, takže věřte v zázraky a vězte, že jakmile se budete soustředit na pozitivní pravdy, pozvednete kvalitu vašeho života. Rozhodněte se použít vaši svobodnou vůli k transformaci nejenom vašeho života, ale k transformaci Země. Pokud by tisíc lidí použilo pozitivní sílu své mysli, pak by svět měl šanci. Nebo se na to podívejte takto – vy můžete být tisící a první osobou, která pomůže odklonit očividnou, nehoráznou temnotu, která se snaží zničit tento svět, a namísto toho se soustřeďte na léčení, učení, vedení nebo dávání, čímž přispějete na stranu vah dobra, která transformuje temnotu ve světlo. 

Naam vytváří obrovskou pozitivní energii, díky které mizí iluze reality a objevuje se pravda. Žijte život plný pozitiv díky Naam. Přivolejte kreativní sílu Vesmíru, díky opakování Naam. Přivolejte tuto kreativní sílu, která leží mezi pozitivními a negativními realitami života k naplnění vašeho nejvyššího osudu, protože je to tato kreativní síla, která plyne v souladu s Vůlí Božství a která je pro dobro všech. Toto je ta kreativní energie, ze které veškerá realita a nerealita nachází svoji formu a tvar. Je to dokonale vyrovnaná, neutrální energie pravého Božství, zcela bez omezení. Nad rámec pravidelné praxe s Naam, zkuste neodsuzovat a nekritizovat. Raději vzdávejte díky Bohu a těm lidem ve vašem životě, kteří vás milují a váží si vás. Naplňte světlem vaše okolí a pozvedněte světlo ducha a duše, tak aby temnota mezi námi mohla ustoupit. Toto magické období je třeba využít dobrým způsobem, abychom si mohli uvědomit vaše naděje a sny a uchovávat si v našem vědomí pravdu, že vše je možné, pokud je to v souladu s vůlí Boží. Toto je velice důležité, protože naše naděje a sny, naše přání a touhy, mohou být doopravdy naplněny pouze, když je naše mysl a srdce v souladu a v jednotě s Bohem. Stejně tak důležité je, aby pozitivní přístup člověka s duší naplněnou optimismem a světlem, převážil vnitřní temnotu našich strachů a pochybností, stejně tak jako temnotu těch, kteří se snaží sevřít všechno, včetně jich samých do pesimistické, skeptické reality, která se stala jejich vězením a noční můrou.

S láskou, mírem a světlem, 
Rootlight Tým

 

2017 EUROPEAN TOUR

FINDING YOUR PERFECT NOTE IN THE SYMPHONY OF LIFE WITH DR. JOSEPH MICHAEL LEVRY
IN ZÜRICH, SWITZERLAND | JUNE 9-11

Click for details and to register.

A Healing Day of Divine Spiritual Wisdom and Shakti Naam Yoga with Dr. Joseph Michael Levry
in Prague, Czech Republic | June 4

Click for details and to register.

Divine Spiritual Wisdom and Shakti Naam Yoga
with Dr. Joseph Michael Levry

in Donnbronn, Germany | August 25-27, 2017

Details coming soon.

 

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in Newsletter Czech

Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři
Coronavirus: Chraňte se v dokonalé bouři

March 01, 2020

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie.

View full article →

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení skrze vibraci božského zvuku Autorem je Dr. Joseph Michael Levry

May 01, 2019

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla. Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro. 

View full article →

Jít cestou světla <br> autorem je Dr. Joseph Michael Levry
Jít cestou světla
autorem je Dr. Joseph Michael Levry

September 03, 2017

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“ Opakováním tohoto božského výroku manifestujeme božské světlo, které rozptyluje temnotu a odstraňuje zlo z našeho života, abychom si mohli uvědomit Slávu Světla Boha. Díky tomu kamkoli se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo, bez jakýchkoliv stínů.

View full article →

Sign up for our Newsletter!

Enjoy receiving the latest issue of the highly acclaimed Light of Insight Newsletter from Dr. Levry, full of deeply healing Divine Spiritual Wisdom.